فناوری اطلاعات

سرویس‌های «کلادفلر» و «دیجیتال اوشن» باز در دسترس قرار گرفت

اختلالاتی که برای کسب و کارها ایجاد شده بود، از جمله سرویس‌های «کلادفلر» و «دیجیتال اوشن» برطرف شده است. در پیگیری فارس از یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت رفع این مشکل و بازگشت این سرویس‌ها به حالت عادی تایید شد.
به گزارش فارس، امروز با اجرای دستور دادستانی برای فیلترینگ تلگرام در برخی سرویس‌ها که بیشتر مورد استفاده کسب و کارهای اینترنتی بود، اختلالات مقطعی ایجاد شد.
 
کاربران این سرویس‌ها بروز اشکالاتی در سرویس‌های کلادفلر و دیجیتال اوشن را گزارش کردند. 
 
با گذشت ساعاتی از گزارش این اختلال، اکنون بررسی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که اختلالاتی که برای کسب و کارها ایجاد شده بود، از جمله سرویس‌های کلادفلر و دیجیتال اوشن برطرف شده و در پیگیری فارس از یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت رفع این مشکل و بازگشت این سرویس‌ها به حالت عادی تایید شده است.
 
به گزارش فارس، این سرویس‌ها بیشتر برای افزایش امنیت و سرعت سایت‌ها و توسط کسب و کارهای اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

​​