رگولاتوری

دیدار وزیر ارتباطات و‌فناوری اطلاعات با دبیرکل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه

وزیر ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات در دیدار با دبیرکل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه بر‌گسترش همکاری های موجود در حوزه های بیشتر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (سه شنبه) با دبیرکل اتحادیه مخابرات آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفت و‌گو کرد. 
در این جلسه آذری جهرمی با اشاره به وضعیت رشد شاخص های ICT در ایران طی سال های اخیر گفت: ایران از ابتدای تشکیل اتحادیه مخابراتی آسیا و‌اقیانوسیه حضور داشته است و‌ همکاری های نزدیکی را با این اتحادیه انجام داده است. 
وی با تاکید بر ضرورت استفاده ICT در حوزه های دیگری چون کشاورزی، سلامت و انرژی در حوزه اقتصاد دیجیتال افزود: با همکاری های اخیر با کشورهای همسایه چون روسیه، ترکیه، آذربایجان و هند سعی می کنیم از ظرفیت بازارهای یکدیگر بهره ببریم. 
آری وان هورانسکی دبیرکل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه موسوم به APT نیز ضمن تشکر ازحضور موثر  ایران  درفعالیت های این اتحادیه برنامه های آتی apt را تشریح و خواستار حمایت کشورمان در پیشبرد این برنامه ها گردید.

​​