فناوری اطلاعات

جهانگرد: رمزارز بومی منتظر تدوین قوانین است

منبع: ایبنا
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توضیح اینکه اقدامات فنی در زمینه رمزارزها انجام شده، گفت: در زمینه حقوقی و مقررات، رایزنی انجام شده و منتظر تدوین مقررات مربوطه از سوی بانک مرکزی هستیم.
 
نصرالله جهانگرد اظهارداشت: مهم ترین اقدامی که در چند ماه اخیر در زمینه رمزارزها صورت گرفته، ایجاد بستر شکل گیری آنها در پژوهشگاه ارتباطات و آغاز مطالعات فنی و پژوهشی در این زمینه است.
وی افزود: با دستور وزیر ارتباطات مقرر شد با همکاری پست بانک فعالیت در این زمینه آغاز شود تا بتوانیم از بستر موجود در این بانک برای معرفی یک رمزارز بومی استفاده کنیم که نقش ما در این زمینه از نظر مباحث فنی است.
جهانگرد گفت: به نظر من مباحث فنی بزودی حل و روشن خواهد شد، اما تنظیم مقررات و بستر حقوقی و نحوه تعامل با این ارزها در کسب و کارهای داخلی و همچنین مزایای این کار در جریان اقتصادی کشور از جمله مباحثی است که نیاز به روشنگری و تعیین تکلیف دارد.
 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به نظر من این فاز تکنولوژیک همه ما را به سمت اجرایی کردن این تصمیمات هدایت خواهد کرد.
 

​​