بازار سرمایه

۸۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره مخابرات در راه بورس

منبع: ایسنا
امروز شرکت مخابرات ایران اقدام به انتشار ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام کرد این اوراق ۴ ساله بوده و سود آن هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.
 
امروز در شرکت بورس اوراق بهادار نشستی به مناسبت انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات ایران با حضور معاون بورس تهران، مدیر امور مالی و سهام شرکت مخابرات ایران و مدیر و معاون مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار شد.  
 
روح الله حسینی مقدم -معاون بورس تهران- در ابتدای نشست در مورد این تامین مالی مدعی شد این بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی است و ادامه داد: این اوراق برای تامین مالی نیاز به ضمانت بانکی نداشته و ناشر به جای اینکه به شبکه بانکی وابسته شود سهام خود را به عنوان تضمین استفاده می کند،  این نوع تضمین مالی ارزان تر هم است.
 
وی توضیح داد: امروز با توجه به قیمت بازار نرخ اولیه این اوراق قیمت می خورد و بعد از آن با نرخ ۱۶ درصد سود به آن تخصیص داده می شود. نرخ بهره این اوراق نسبت به بازار کمتر است و این برای صنایع رو به توسعه خبر خوبی است. با انتشار این اوراق ارزش بازار اوراق بدهی بورس تهران به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
 
حسینی مقدم افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انتظار داشتیم اتکای بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه افزایش پیدا کند. ۱۲ کارگاه تخصصی برای شرکت های بورسی در راستای آشنایی با ابزار مالی برگزار شد. انتظار می رود شرکت هایی که از این طریق تامین مالی می‌ کنند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
 
کمال بیگدلی در ادامه این نشست گفت: یکی از ابزار های مهم بازار سرمایه امروز عملیاتی می‌شود. امروز توانستیم اوراق صکوک اجاره بر پشتوانه سهام را عرضه کنیم ارزش اوراق بهادار ۸۰۰ میلیارد تومان و سر رسید آن ۴ ساله است، پرداخت سود هر سه ماه یکبار بوه و نرخ کوپن این اوراق ۱۶ درصد مبلغ اسمی است.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همراه اول و مخابرات از محل فیلترینگ تلگرام و تماس صوتی تلگرام در صورت های مالی سود شناسایی کردند؟ گفت: خیر سود شناسایی نشده، ولی در مقدار دیتایی که مصرف می شود تاثیر گذار بوده است.
 
بیگدلی در پاسخ به اینکه آیا مقدار دیتای مصرفی بیشتر شده یا کمتر؟ گفت: زیاد تغییری نکرده است. یک مقدار بیشتر شده اما اثر آن زیاد نبوده است.
 
مدیر مالی و امور مجامع مخابرات ایران همچنین در پاسخ به اینکه وقتی در ماه‌های گذشته تماس صوتی تلگرام فیلتر شد شما پیش بینی کرده بودید که اگر این اپلییکیشن فیلتر نشود در صورت‌های مالی زیان پیش بینی کنید؟ گفت: خیر زیاد اثر گذار نبوده و روی سود ماتا ثیری نداشته است.
 
محمدرضا بیدخام _ مدیر امور بین‌الملل مخابرات _ در پاسخ به سوالی مشابه درباره آمار میزان مصرف دیتای همراه اول قبل و بعد از فیلترینگ تلگرام گفت: فعلا آماری در این مورد نداریم.
 
همچنین تیموری شندی مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان که متعهد پذیره نویس و بازار گردان این اوراق است گفت: شرکت ها می توانند بر مبنای دارایی هایشان اوراق منتشر کنند رکن ضامن اوراق، دارایی پایه است. در مورد اوراق صکوکی که منتشر شده سهام همراه اول دارایی پایه است. این اوراق می تواند ثبات لازم را برای بازپرداخت مبالغ داشته باشد.
 

​​