بازار سرمایه

بزرگ ترین تامین مالی بخش خصوصی با انتشار اوراق 800 میلیاردی از سوی شرکت مخابرات در بازار سرمایه رقم خورد

صکوک اجاره 8 هزار میلیارد ریالی شرکت مخابرات ایران با نماد «صخابر 102» روز گذشته در راستای تامین مالی شرکت و با سود 16 درصد از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره نویسی قرار گرفت.
 
سهام شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان پشتوانه انتشار صکوک قرار گرفته است. همچنین مدت این اوراق 4 ساله است و سود آن سه ماه یک بار به حساب دارندگان اوراق واریز می شود.
 
این تأمین مالی با استفاده از امکانات در دسترس بازار سرمایه و به عنوان اولین تأمین مالی در بازار بورس اوراق بهادار در قالب انتشار صکوک بر مبنای سهام است.
 
پیش تر شرکت مخابرات ایران با استفاده از ابزار صکوک اجاره بر پایه دارایی های ثابت نسبت به انتشار اوراق در تیرماه 1394 به مبلغ 4500 میلیارد ریال با نماد صخابر از طریق شرکت فرا بورس ایران اقدام کرده بود.
 
 اوراقی بی نیاز به ضمانت بانکی
 
روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس در نشست خبری انتشار ۸ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات گفت: علاوه بر اینکه با انتشار این اوراق بزرگ ترین تامین مالی بخش خصوصی بازار سرمایه انجام می شود، این اوراق ابزار جدیدی است که برای اولین بار وارد بازار سرمایه شده است.
 
وی مهم ترین ویژگی این اوراق را بی نیازی به ضمانت بانکی اعلام کرد و افزود: در انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ناشر از توانایی خودش برای تضمین استفاده می کند و سهام را به عنوان وثیقه قرار می دهد. به این ترتیب به سیستم بانکی نیز وابسته نیست.
 
حسینی مقدم با بیان اینکه بانک ها برای پذیرش ریسک این اوراق معمولا رقمی دریافت می کنند، گفت: به این ترتیب تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام ارزان تر است.
 
وی این اوراق را ۴ ساله اعلام کرد و ادامه داد: نرخ اوراق ۱۶ درصد است و با نرخ بازار، کشف قیمت می شود. پس از ورود به بازار در مقاطع سه ماهه مشخص، سود این اوراق پرداخت می شود.
 
حسینی مقدم با بیان اینکه این اوراق با نرخ پایین تر از نرخ های بازار است، گفت: این روند نوید بخش مسیر کاهشی نرخ بهره است که تامین مالی ارزان تر را به دنبال خواهد داشت.
 
معاون ناشران و اعضای شرکت بورس این اوراق را سی و ششمین نماد اوراق رهنی اعلام کرد و افزود: به این ترتیب ارزش بازار بدهی بورس تهران به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
 
وی گفت: با توجه به برنامه ریزی ها در دو سال گذشته و اتکای بخش خصوصی به تامین مالی از بازار سرمایه پیش بینی می شود ارزش بازار بدهی در دو سال آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.
 
حسینی مقدم خطاب به مسوولان شرکت مخابرات گفت: این ناشر بورسی مسیر سختی را باید طی کند چرا که از طریق استقراض عمومی از مردم تامین مالی انجام داده و باید به این اعتماد پاسخ درستی بدهد.
 
در ادامه این مراسم کمال بیگدلی، معاون مالی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای اولین بار از طریق شرکت مخابرات منتشر شده است، گفت: شرکت مخابرات با حجم گسترده فعالیت هایش نیازمند تامین مالی است و در استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی همیشه پیش قدم بوده است.
 
وی با بیان اینکه بازار سرمایه فرصت های خوبی برای تامین مالی در اختیار ناشران بخش خصوصی قرار داده است، افزود: شرکت مخابرات در گذشته نیز ۴۵۰میلیارد تومان اوراق صکوک بر پایه دارایی از طریق بازار سرمایه منتشر کرده بود.
 
 مهم ترین جذابیت های  اوراق اجاره مخابرات 
 
علی تیموری، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان هم که شرکت او مسوولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق را بر عهده دارد، با بیان محدودیت های انتشار صکوک اجاره در بازار گفت: رکن ضامن برای انتشار این اوراق گلوگاهی بود که با تسهیلاتی که سازمان بورس در اختیار ناشران بورسی قرار داد، این شرکت ها می توانند سهام پذیرش شده در بازار سرمایه را به عنوان وثیقه برای انتشار اوراق و تامین مالی قرار دهند.
 
به گفته وی اوراق منتشره مبتنی بر سهام مخابرات از ثبات لازم بازپرداخت اصل و فرع سود برخوردار است.
 
به گفته تیموری این اوراق کوپن سود ۱۶ درصدی دارد اما بازارگردان از محل کارمزد بازارگردانی بخشی از مازاد بر نرخ ۱۶ درصد را طی دوره های سه ماهه به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
 
وی درباره مدلی که برای بازارگردانی اوراق درنظر گرفته شده است، گفت: مدل، نرخ بازده مؤثر اوراق برای خریدارانی که در زمان پذیره نویسی اقدام به خرید کنند و در سررسید یک ساله اوراق را بفروشند ۲۱ درصد ماهیانه و نرخ موثر سود ۲۳ درصد خواهد بود، در صورت فروش اوراق قبل از سررسید یک ساله نیز مطابق مظنه بازارگردانی اعلام شده، نرخ بازدهی که نصیب سرمایه گذاران می شود، معادل 20 درصد سالانه روزشمار است.

​​