فناوری اطلاعات

دعوت از دانشگاه تهران برای تدوین سند جامع تحول دیجیتال

نشست مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رییس و جمعی از اساتید دانشگاه تهران صبح دیروز با موضوع تدوین سند جامع تحول دیجیتال برگزار شد.
 
 آذری جهرمی در این نشست گفت: توسعه دیجیتال و تحول در آن باید طرح توسعه پایدار و همه جانبه ای داشته باشد که دانشگاه تهران می تواند در تدوین آن یک نقش کلیدی را ایفا کند. بنابراین تصمیم داریم وظیفه مهمی که دولت بر عهده وزارت ارتباطات نهاده با کمک دانشگاه تهران به سرانجام برسانیم.
 

​​