تلفن همراه

کابل برگردان در مرکز مخابرات پاسداران

 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پاسداران از تاریخ دوم خردادماه آغاز می شود.
 
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 2665 در محدوده خیابان های پاسداران و حجت سوری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.  
 
 
 
 
 

​​