بازار سرمایه

"های وب" و سومین الحاقیه قرارداد با وزارت ارتباطات

“های وب” که همچنان دوران توقف نماد از ۲۲ آذر تاکنون را می گذارند و باید منتظر نتیجه کارگروه سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی در مورد صورت های مالی سه ساله و نحوه شناسایی درآمد و هزینه بود، که این شرکت از سومین الحاقیه قرارداد ۲۵ بهمن ۹۴ با وزارت ارتباطات (قرارداد USO2) خبر داد.
 
به گزارش بورس پرس، این شرکت ۴۰۰ میلیارد تومانی هفته پیش هم از ارایه سرویس دیتا بر بستر شبکه نسل چهارم ارتباطات (۴G) مشترکان تلفن ثابت در ۱۱ هزار روستا از ۳۰ هزار روستا کشور و آغاز ثبت نام از اول مرداد خبر داده بود.
 
براساس این گزارش، بنابر اعلام “های وب ” افزایش ۲۵ درصدی حجم و مبلغ قرارداد پروژه خرید خدمت تلفن خانگی و اینترنت پرسرعت (با حداقل سرعت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه) برای متقاضیان ۴۶۸ روستای فاقد این امکان با پوشش همراه و استفاده از فاکس و خرید خدمت یک ارتباط (تلفن) عمومی با ارتباط بین شهری و بین الملل برای ۱۶۵ روستای فاقد این امکان از طریق خرید خدمات * مبلغ کل قرارداد با احتساب افزایش ۲۵ درصد قیمت خرید خدمت شماره یک (تلفن خانگی) از ۱۷۱۲۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱۱۹۳۷۵ میلیون ریال تغییر یافته است.

​​