فناوری اطلاعات

خرید و فروش آرام در بازارهای کامپیوتری

منبع: دنیای اقتصاد
بسیاری از تجهیزات کامپیوتری در بازارها به تدریج در حال ثبات قیمتی هستند و با وجود افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها اما آن دسته از کالاهای کامپیوتری که در بازار خرید و فروش می‌شوند با قیمت مشخصی از سوی فروشندگان این کالاها در معرض فروش قرار می‌گیرند.
از جمله برخی کالاها در زمینه تجهیزات جانبی همچون ذخیره‌کنندها و تجهیزات اسپیکر هستند که به‌دلیل تنوع مدل در بازار با میزان ثابت شده‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند. نظارت بر بازارها نیز با وجود آنکه گفته می‌شود میزان ورود کالای وارداتی کم شده همچنان ادامه دارد و کاهش خرید و فروش ارز نیز بر قیمت‌ این دسته از کالاهای خارجی تاثیرگذار بوده است. در ادامه آخرین قیمت برخی کالاهای کامپیوتری در بازارهای داخلی ارائه شده است.

​​