فناوری اطلاعات

نتایج دور سوم ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت : آخرین ارزیابی صورت گرفته  از 93 دستگاه اجرایی  که در پایان سال 1396 انجام پذیرفت ، جایگاه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی با 11 درصد بهبود نسبت به دوره قبل  به رقم 38/95درصد افزایش یافت . 
 
باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران  در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌منظور اعلام نتایج ارزیابی خدمات دستگاه‌های دولتی برگزار شد  گفت : دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌صورت مستمر در دوره‌های 3 ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آن‌ها به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است ، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه نماید .
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران کمک به رشد دستگاه‌ها در مسیر حرکت به سمت هوشمند سازی و یکپارچه‌سازی سرویس‌ها را مهم‌ترین هدف این ارزیابی دانست و گفت : این ارزیابی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است و هدف از آن مشخص کردن جایگاه دستگاه‌های اجرایی و میزان پیشرفت دستگاه و همچنین تنظیم فرآیند ارائه خدمت دستگاه منطبق بر مصوبات قانونی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات دانست .
وی با برشمردن شاخص‌های مورد ارزیابی در مرحله سوم گفت ، شاخص حضور در وب باهدف اطلاع‌رسانی ،شاخص تعاملی بودن امکان تعامل الکترونیکی با دولت ،شاخص تراکنشی باهدف تکمیل خدمت الکترونیکی  و شاخص یکپارچگی باهدف تعاملات مبتنی بر یکپارچگی  و همچنین شاخص مشارکتی بودن باهدف افزایش مشارکت عموم در تصمیمات از موارد بررسی‌شده در این دوره است . 
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ارزیابی‌های دور گذشته گفت : ارزیابی دوره اول در پایان سال 1395 با بررسی وضعیت 60 دستگاه صورت گرفت و  19/3درصد  آمادگی الکترونیکی دستگاه‌ها بود و دوره دوم مربوط به شهریور سال گذشته با ارزیابی 83 درصد انجام شد و نتیجه آن 28 درصد وضعیت الکترونیکی دستگاه‌ها اعلام شد و دوره سوم با بررسی 98 دستگاه به آمادگی الکترونیکی به رقم 38/95درصد ارتقاء یافت .
 
دستگاه های برتر کدامند؟
رضا باقری اصل با اعلام نتایج ارزیابی دستگاه‌ها گفت : بیمه مرکزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهبود وضعیت الکترونیکی خود در آخرین ارزیابی صورت گرفته توانستند رتبه اول تا سوم را بین 93 دستگاه  اجرایی را به خود اختصاص دهند  .
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اظهار امیدواری از نتایج ارزیابی‌های صورت گفت : امیدواریم این دستاوردها منجر به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمت به مردم کشور شود.
وی در جمع اصحاب رسانه با مهم برشمردن سرعت بخشی به ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی گفت : خواست و پیگیری مقام ارشد یک دستگاه منجر به رشد شاخص‌ها در آن دستگاه می‌شود.
 
عدم همکاری 5 دستگاه در ارزیابی خدمات
وی همچنین با اشاره به عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش ،نظام‌مهندسی منابع طبیعی ، معاونت علمی ریاست جمهوری و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری بر لزوم هماهنگی و همکاری‌های بیشتر در این حوزه تأکید کرد . 
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در ادامه افزود : ارزیابی نوبت چهارم در تیر و مردادماه سال جاری انجام خواهد شد و نتایج آن همزمان با هفته دولت اعلام  می‌شود .

​​