تلفن همراه

آمار مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران تا پایان سال 1396

1- تعداد تلفن ثابت دایری: 30،944،169 شماره
 
2- تعداد سیم کارت واگذار شده تلفن همراه: 169،543،368 خط
 
3- تعداد سیم‌کارت فعال تلفن همراه: 88،341،723 خط
 
4- تعداد تلفن همگانی کشور: 107،417دستگاه
 
5- تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی: 49،240 روستا
 
6-ضریب نفوذ تلفن ثابت: 38/71 درصد  
 
7- ضریب نفوذ مشترکین فعال تلفن همراه کشور:  110/53 درصد  
 
8- مشترکین پهن باند سیار :  53،244،454 مشترک
 
9- مشترک پهن باند ثابت :  11،722،702  مشترک
 
68109_orig.png
 
68107_orig.png68111_orig.png
68105_orig.png68101_orig.png

​​