تلفن همراه

یک نماینده مجلس به نقل از وزیر اطلاعات: «تلگرام طلایی» متعلق به ایران است، قانونی است و 25 میلیون عضو دارد

 
قانون نوشت: حسن بیکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیراطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.
 
 
نتیجه تصویری برای تلگرام طلایی
 
حسن بیکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیراطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.
 
برای دانلود تلگرام طلایی (طلگرام پیشرفته) میتوانید به کافه بازار مراجعه کتید. 
 
 

​​