فناوری اطلاعات

تعادل قیمت در بازار تجهیزات جانبی کامپیوتری

منبع: دنیای اقتصاد
ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز باعث شد تا بسیاری از بازارهای کامپیوتری در کشور نیز به روال قبل فعالیت خود را از سر بگیرند. اگرچه با فروکش کردن تلاطم ارزی قیمت کالاها در این بازار کاهش نیافته اما ورود کالا به این بازار از طریق مبادی رسمی از سرگرفته شده است. همچنین اخبار دیگر حاکی است بازاریان در حال تعامل با ادارات مالیات برای تصفیه مالیاتی خود هستند.
اتحادیه‌های کامپیوتر نیز در سراسر کشور از فعالان این صنف خواسته‌اند وضعیت مالیاتی خود را براساس توافق اتحادیه‌ها با ادارات مالیات حل و فصل کنند. قیمت‌ها کالاهای اصلی در بازار کامپیوتر همچنان با افزایش همراه است. این درحالی است که تجهیزات جانبی قیمت‌هایی به نسبت متعادل داشته و افزایش قیمت در این بازار چندان دیده نمی‌شود. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری در بازارهای داخل و نیز فروشگاه‌های اینترنتی ارائه شده است.
 

​​