فناوری اطلاعات

بانک ها مجاز به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری جسورانه شدند

منبع: فارس
مدیر عامل فرابورس از توافق شفاهی معاونت فناوری ریاست جمهوری با بانک مرکزی برای معاف شدن بانک ها در زمینه راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه دارای مجوز از فرابورس خبر داد.
 
امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران با بیان اینکه تاکنون برای صدور موافقت اصولی برای 23 صندوق سرمایه گذاری جسورانه به هیات پذیرش فرابورس مراجعه شده، عنوان کرد: تا کنون 5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه با سرمایه 215 میلیارد تومانی در فرابورس پذیره نویسی شده اند و 8 صندوق دیگر با سرمایه 265 میلیارد تومانی توانسته اند، موافقت اصولی خود را از هیات پذیرش فرابورس دریافت کنند. از این تعداد  سه صندوق جسورانه بانکی و مابقی نیز صندوق های جسورانه جدید هستند.
وی با اشاره به اندازه 15 میلیارد تومانی سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه دانشگاه تهران افزود:  سرمایه این صندوق تعهدی است، به طوری که در روز پذیره نویسی تنها باید 20 درصد معادل سه میلیارد تومان از سرمایه سهامداران تأدیه شد.
وی گفت: عدم جمع آوری کل وجوه مورد نیاز برای راه اندازی صندوق جسورانه در ابتدای پذیره نویسی از ویژگی های آن نسبت به سایر صندوق های سرمایه گذاری است و پس از تأدیه 20 درصد مبلغ سرمایه از سوی سهامداران، وقتی طرح کسب و کار آماده و شرکت استارت آپ خریداری شود، آن زمان مدیر صندوق فراخوان تأدیه مابقی سرمایه را به سهامداران خواهد داد.
مدیر عامل فرابورس ایران  همچنین از توافق شفاهی معاونت فناوری ریاست جمهوری با بانک مرکزی برای معاف شدن بانک ها در زمینه راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه دارای مجوز از فرابورس خبر داد و گفت: صندوق های جسورانه هر شش ماه و 12 ماهه موظف هستند، آمار سرمایه گذاری های خود و این که چند طرح جدید خریداری شده را به عموم سرمایه گذاران ارائه کنند.
 

​​