فناوری اطلاعات

آذری جهرمی: فناوری فضایی درخدمت رفع مشکلات کشور قرار می گیرد

منبع: ایرنا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز کشور با مشکلاتی در زمینه آب و تغییر کاربری اراضی روبروست، گفت: برنامه توسعه فضایی کشور باید در خدمت رفع این مشکلات قرار گیرد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمدجواد آذری جهرمی» در هجدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی افزود: امروز در دنیا، فناوری فضایی بسیار کاربردی است و در حل بسیاری از مشکلات کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن اهداف و چشم انداز بخش فضایی کشور تا افق 1404 ادامه داد: تحقق اهداف فضایی کشور نیازمند تعیین برنامه اقدام مشخص به همراه شفاف سازی نقش بازیگران این عرصه برای تحقق اهداف آن است.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه نقشه راه فضایی کشور در افق 1404 باید دارای برنامه اجرایی، عملیاتی و دقیق باشد، گفت: تعیین شفاف برنامه اجرایی کار، امکان نظارت بر آن و گزارش وضعیت پیشرفت پروژه ها توسط دبیرخانه شورای عالی فضایی را امکان پذیر می سازد.
وزیرارتباطات به تدوین نقشه و سند راه فضایی کشور اشاره کرد و افزود: این سند باید متناسب با واقعیات و شرایط حاکم بر کشور و بخش فضایی تنظیم شده و اقدام های گسترده ای برای کاربردی سازی این فناوری در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان فضایی ایران ابتدای امسال اعلام کرد: برنامه توسعه فناوری فضایی کشور برای توسعه خدمات به شهروندان در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد و از امسال اجرایی می شود.

​​