فناوری اطلاعات

توسعه استارت آپ ها در دستور کار جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت

دبیر اجرایی جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت با بیان اینکه توسعه استارت آپ های دیجیتال سلامت یکی از اهداف این جشنواره است گفت: باید از ابزارهای گسترده تاثیرگذارترین فناوری امروز جامعه به بهترین شکل بهره برد.
 
جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت - محمدعلی حجازی گفت: رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه مبانی سلامت و آگاهی سازی در این حوزه نقشی بسزا در ارتقای سلامت جامعه داشته اند، اما امروز به دلیل پیشرفت های شگرف در فناوری های مدرن و سبک ارایه محتوا در رسانه ها، فضای سایبری و دنیای مجازی یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی لقب گرفته اند.
او با بیان جمعیت بالای 40 میلیونی استفاده کنندگان از تلفن های همراه هوشمند در ایران گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای فناوری ها و اهمیت ارتقای سلامت، باید بتوان به شکل روزآمد این ابزارها را در مسیر ارتقای سلامت در جامعه استفاده کرد و از ظرفیت های بالای صنعت دیجیتال در توسعه مبانی سلامت و ایجاد اشتغال سازنده بهره برد.
حجازی گفت: امروزه، در فرآیند توسعه پایدار، مهم ترین عامل در پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی، استفاده موثر از منابع علمی و فناوري های نوین است. تحقق اهداف عالی نظام سلامت، تنها با برنامه ریزی و استفاده از تمامی فناوری های روز و نوین محقق خواهد شد و در این میان، تاثیرگذارترین فناوری شناخته شده در دهه گذشته فناوری اطلاعات است.
دبیر اجرایی جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت متذکر شد: توسعه استارت آپ های دیجیتال سلامت یکی از اهداف جشنواره ملی رسانه های دیجیتال است. او گفت: شناسایی تولیدکنندگان فناوری و رسانه های دیجیتال، استفاده از این ظرفیت ها در رفع نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یکپارچه سازی فرهنگی در به کار گیری رسانه های دیجیتال در بین مردم، توسعه کاربری فناوری های دیجیتال در نظام سلامت، رتبه بندی و شاخص گذاری آثار و خدمات الکترونیکی سلامت و معرفی برگزیدگان با همکاری معاونت اجتماعی و مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هدف گذاری های این جشنواره است. به گفته محمد علی حجازی، در این جشنواره مقرر شده است تا رسانه های دیجیتال و خدمات الکترونیکی برتر در نمایشگاه جانبی، در معرض دید دست اندرکاران نظام سلامت قرار گیرد.
 

​​