لبه تکنولوژی

آلمان در پی آزمایش تاکسی پرنده آئودی

منبع: مهر
دولت آلمان قصد دارد تاکسی پرنده آئودی را در شهر اینگولشتات آزمایش کند. این طرح اولیه تاکسی پرنده Pop.Up نام گرفته و با همکاری ایرباس ساخته شده است.
 
به گفته وزیر حمل ونقل آلمان، حمل ونقل خودکار بعد جدیدی به صنعت حمل ونقل نوین اضافه و فرصتی بزرگ برای گسترش فناوری های خودرو پرنده فراهم می کند. این در حالی است که شرکت اوبر تاکسی پرنده فرایند ساخت تاکسی پرنده در مرکز تحقیقاتی پاریس را سرعت بخشیده است. 
 

​​