فناوری اطلاعات

حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران شد

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حسین صمیمی به عنوان رییس پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن حکم آذری جهرمی آمده است:
 
جناب آقای دکتر حسین صمیمی
 
نظر به تجارب و سوابق ارزشمندتان در امور مدیریتی و با عنایت به ماده (10) اساسنامه پژوهشگاه فضایی ایران، جناب عالی را به عنوان «رییس پژوهشگاه فضایی ایران» منصوب می نمایم.  مقتضی است جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالا دستی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای  عالی فضایی کشور، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن پژوهشگاه، اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده نمایید:
 
-       بازبینی نهادی، ساختاری و کارکردی پژوهشگاه با توجه به نقش آن در زنجیره ارزش فضایی کشور به منظور شکل گیری اقتصاد فضایی
 
-       اتخاذ رویکرد استراتژیک در تدوین طرح ها و برنامه ها با هماهنگی سازمان فضایی ایران در راستای تحقق اهداف راهبردی وزارت متبوع و برنامه های کلان بخش فضایی کشور
 
-     استفاده بهینه از ظرفیت های مراکز دولتی و غیردولتی در کشور اعم از دانشگاه ها مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در انجام پژوهش های مورد نیاز حوزه فضایی
 
         -   توسعه فناوری های مرتبط با سامانه های فضایی ملی، منطقه ای و بین الملل و تجاری سازی فناوری های محقق شده به منظور شکل گیری تولیدکنندگان بخش خصوصی و تشکیل بازار فضایی در کشور
 
          -  رعایت اصول امنیت و حفظ حریم خصوصی و ملاک قرار دادن ((منشور حقوق شهروندی)) در پژوهشگاه به ویژه در مواجهه با مشتریان و مردم
 
          -  ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فرام آوردن فرصت برابر، حفاظت از امول دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور
 
        -  ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمند سازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و کارکنان از اقوم و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.
 
محمد جواد آذری جهرمی
 
بر اساس این گزارش، حسین صمیمی دارای دکترای مهندسی برق -مخابرات دانشگاه از تربیت مدرس است که هم اکنون به عنوان دانشیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول بکار است.
 
بخشی از سوابق اجرایی و علمی و پژوهشی وی به شرح زیرآمده است:
 
   -    مدیر کل توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
   -    مدیر کل صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 
   -     رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
   -   مشاور و قائم مقام اجرایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
 
   -   ارایه و چاپ مقالات متعدد  در ژورنال های ISI و همایش های بین المللی
 
   -    حضور در چندین پروژه پژوهشی به عنوان ناظر و مجری

​​