فناوری اطلاعات

صادرات بازی های دارای پرداخت درون برنامه ای ممنوع شد

منبع: فناوران
گمرک ایران اعلام کرد که ورود و خروج بازی هایی که توسط آن سکه، اسکناس، کارت های بانکی، ژتون یا هر وسیله پرداخت دیگری انجام می شود، ممنوع است.
 
 گمرک ایران در بخشنامه ای فهرست کالاهای ممنوع الصدور مشمول عوارض صادراتی و مجوز صادرات کالاها را اعلام کرد. این فهرست شامل ۱۵۹ قلم کالا است که بازی هایی که توسط آن  سکه، اسکناس، کارت های بانکی، ژتون و یا هر وسیله پرداخت دیگری عمل می کند جزو این لیست است.
 

​​