فناوری اطلاعات

دوره امنیت اینترنت اشیا IoT SAFE

اولین دوره امنیت اینترنت اشیا توسط مرکز تحقیقات اینترت اشیا در حال برگزاری است.
حضور فناوری های نوین در هر کشوری با فرصت ها و مخاطرات ناشناخته همراه است. اینترنت اشیا یکی از فناوری های روز دنیا که با فاصله زمانی اندکی از کشورهای پیشرفته در حال حاضر در کشور عزیزمان ایران نیز نمود پیدا کرده است و محققان و سازمان ها و شرکت های زیادی برای پیاده سازی آن اقدام نموده اند.
با توجه به اینکه یکی از چالش های عمده ای که باید به منظور وارد کردن اینترنت اشیا به جهان واقعی بر طرف شود امنیت آن است و می توان گفت امنیت اینترنت اشیا که تاثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد، از مهم ترین ابعاد این فناوری است.
 مرکز تحقیقات اینترنت اشیا با هدف انتقال دانش امنیت اینترنت اشیا به کارشناسان و متخصصان داخلی، به عنوان یک نهاد پیشرو در ارائه راهکارها و خدمات این فناوری نوین اقدام به برگزاری دوره های مهارت محور و تخصصی با سرفصل های زیر نموده است: 
مبانی امنیت اینترنت اشیا
برررسی انواع حملات در اینترنت اشیا
راه های نفوذپذیری و ایمن سازی اینترنت اشیا
امنیت لایه سخت افزار اینترنت اشیا
امنیت لایه ارتباطات و مخابرات اینترنت اشیا
امنیت لایه پلتفرم اینترنت اشیا
امنیت لایه اپلیکیشن اینترنت اشیا
استقبال خوب و غیر قابل پیش بینی از این دوره و حضور مدیران کشوری نشان از اهمیت این موضوع در کشور و همچنین میزان حساسیت امنیت را روشن می سازد.
دوره امنیت اینترنت اشیا طی روزهای 7، 8، 14و 15 تیرماه توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا در حال برگزاری است.
امید است با همکاری و مشارکت نهادهای متولی این حوزه در کشور، زمینه فرصت برای پیاده سازی، آزمودن تجهیزات و محصولات داخلی و وارداتی فراهم شود.

​​