فناوری اطلاعات

اتصال بیشتر دستگاه ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان تابستان

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام اتصال 151 دستگاه به مرکز ملی تبادل اطلاعات، گفت: مطابق قانون در پایان برنامه ششم توسعه 100 درصد خدمات دولت باید الکترونیکی شده باشند که با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان جاری بیشتر دستگاه ها مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل می شوند.
 
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست هم اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سراسر کشور در مازندران با اعلام اینکه تا کنون 151 دستگاه به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده اند که با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان جاری اکثر دستگاه ها به این مرکز متصل خواهند شد، گفت: تا پایان سال گذشته حدود 103 میلیون تراکنش بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته است که بیانگر میزان حجم صرفه جویی های صورت گرفته در این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه فراهم کردن زیرساخت های ملی و امن و پایدار دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات و امکان ارایه خدمات بیشتر در همه وقت و همه جا از جمله ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات ایران است، افزود: در همین راستا نیز زیرساخت های لازم از جمله مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده سازی شده است که بر بستر آن خدمات به متقاضیان ارایه می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد محور های اصلی فعالیت سازمان فناوری اطلاعات در سال جاری اظهار کرد: توسعه بازار فناوری اطلاعات، دولت هوشمند و الکترونیکی کردن خدمات، نوآوری و کارآفرینی، زیرساخت توسعه محتوا و کسب و کار بر بستر شبکه ملی اطلاعات و امنیت از جمله محورهای فعالیت سازمان در سال 97 محسوب می شود.
سراییان با اشاره به اهداف الکترونیکی شدن خدمات در قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: بر اساس قانون و تا پایان برنامه ششم توسعه، 100 درصد خدمات دولت باید الکترونیکی شده و 12 درصد مراجعات مردم به دستگاه ها باید کاهش پیدا کند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه به صورت فصلی و بر اساس شاخص های موجود، خدمات دستگاه ها ارزیابی و میزان الکترونیکی شدن آن ها به نهادهای ذی ربط گزارش می شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر، خدمات، تنها حوزه ای است که از یک سو موجب افزایش اشتغال شده و از سوی دیگر محور اصلی خلق ثروت محسوب می شود که بستر رشد آن، فناوری اطلاعات است و با ورود اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه صنعت، شاهد رشد نمایی در خلق ثروت در دنیا بوده ایم.
وی افزود: محور اصلی تحول دیجیتال بهره وری بوده و این مهم تنها با فناوری اطلاعات امکان تحقق خواهد داشت بنابراین تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال از محورهای اصلی فعالیت وزارت ارتباطات است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان خلق ثروت در همه شهر ها و شهرستان ها را از مزیت های فناوری اطلاعات دانست و گفت: با بهره گیری مناسب از این فناوری و توسعه خدمات، امکان رسیدن به بازار 121 هزار میلیارد تومانی محقق خواهد شد.
 

​​