تلفن همراه

تاکید صدری بر حفظ و ارتقاء کرامت کارکنان با بهبود و تقویت امکانات رفاهی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت بهبود امکانات رفاهی برای کارکنان خاطرنشان کرد: امکانات رفاهی در نظر گرفته‌شده برای کارکنان باید متناسب با شأن و کرامت مجموعه‌ شرکت مخابرات ایران باشد.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات ایران، سید مجید صدری که برای افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان مازندران سفرکرده بود، در بازدید از اماکن رفاهی شمال کشور ازجمله مناطق آکام شهر و رستم رود ،از عملیات ساخت مجتمع تجاری رستم رود نیز بازدید کرد.
 
سید مجید صدری در این بازدید با تشکر از حجم فعالیت های انجام گرفته در عملیات ساختمان تجاری این مجتمع ، از نزدیک در جریان جزئیات ساخت، زمانبندی و نحوه نهایی شدن پروژه قرار گرفت.
 
وی افزود: بهبود خدمات و امکانات رفاهی برای کارکنان در مناطق مختلف ، موجب تقویت انگیزش کارکنان و ارتقاء برند داخلی سازمان می‌شود.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تمام امکانات رفاهی مخابرات ایران در سراسر کشور باید در شأن کارکنان بهینه‌ سازی و تقویت شود.

​​