فناوری اطلاعات

اعزام انسان به فضا با استفاده از امکانات بین المللی

منبع: فناوران
منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: توسعه علوم زیستی و فرستادن انسان به فضا از اولویت های مرکز ملی فضایی به شمار می آید که با استفاده از امکانات بین المللی است که این کار با مشارکت همه نهادهای ذیربط در حوزه فضایی میسر خواهد شد.
 
همچنین توسعه پژوهش در سطح کلیه مراکز علمی کشور و ایجاد همکاری به صورت کنسرسیومی در سطح ملی و بین المللی نیز می تواند یکی از اولویت های این حوزه باشد.
 

​​