تلفن همراه

پیشنهاد مدیرعامل مخابرات برای کمک هزینه های رفاهی تصویب شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تصویب کمک هزینه های رفاهی شاغلان شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۹۷ که با مراجعه به آیین نامه استخدامی سال ۱۳۸۹ تنظیم شده، در جلسه هیات مدیره ۱۹ تیرماه خبر داد.
 
مجید صدری با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات معوقه کارکنان در اسرع وقت طبق مصوبه ۱۹ تیرماه هیات مدیره در اولویت است، گفت: کمک هزینه های رفاهی شاغلین در سال ۱۳۹۷ تصویب شد و پرداخت کمک هزینه های رفاهی کارکنان بازنشسته نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ شان و کرامت تمام کارکنان و به خصوص بازنشستگان شرکت که سرمایه های ماندگار شرکت هستند افزود: با توجه به بررسی های انجام شده در هیات مدیره در مورد توجه به مشکلات معیشتی کارکنان، همان حساسیت و چه بسا بیشتر بر مشکلات و دغدغه های بازنشستگان شرکت مخابرات ایران وجود دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: تمرکز اخیر هیات مدیره بر مسائل اساسی کارکنان و بازنشستگان ، قطعا موجب پیدا شدن راه حل مناسب برای تمام مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان وبازنشستگان خواهد بود.
وی افزود: طی روند اداری تصویب موارد رفاهی و دیگر موارد مربوط به آیین نامه در اسرع وقت در دستور کار هیات مدیره قرار دارد و امیدواریم در کمترین زمان ممکن ، حداکثر مطالبات قانونی و به حق کارکنان و بازنشستگان گرامی را برآورده سازیم.
 

​​