فناوری اطلاعات

پرداخت 48 ساعته غرامت مرسولات پستی

شرکت ملی پست فرایند پرداخت غرامت مرسولات را با ایجاد سامانه تحت وب غرامات پستی به 48 ساعت کاهش داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره کل مدیریت کیفیت و امور مشتریان به منظور تسهیل در روند رسیدگی به شکایات مردم، سامانه تحت وب پرداخت غرامات پستی را راه اندازی کرده است.
از این پس با راه اندازی این سامانه، تمامی پرونده هایی که به دلیل شکایت مردم منجر به پرداخت غرامت شده است، از طریق این سامانه تحت بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به شکایات، در تحقق دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری نیز اثرگذار باشد.
بنابه این گزارش، تا پیش از این، پرداخت غرامت از سوی واحدهای اجرایی روند طولانی تر داشت که با ایجاد سامانه تحت وب، پس از مراجعه مشتری به واحدهای اجرایی و تایید صحت ادعای خسارت وارده به مرسولات، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت غرامت پرداخت می شود.

​​