فناوری اطلاعات

جای خالی اینترنت اشیا در مدیریت مصرف برق

منبع: ایرنا
در روزهای گرم تابستانی که مصرف برق پیاپی رکورد می زند و وزارت نیرو مجبور به اعمال خاموشی های گاه و بیگاه می شود، جای «هوشمندسازی ساختمان» و «اینترنت اشیا» خالی است.
 
 
دو دهه از عمر اینترنت اشیا می گذرد؛ فناوری جدیدی که هر موجودی از جمله انسان، حیوان یا اشیا را به هم متصل و قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی مانند اینترنت را فراهم می کند.
در واقع اینترنت اشیا به ما کمک می کند که فعالیت بسیاری از اشیا و وسایل محیط اطراف خود را با اتصال به شبکه اینترنت مدیریت کنیم. با اینترنت اشیا، همه وسایل و حتی اشیای بی جان می توانند برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به رایانه ها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند.
بر اساس پیش بینی موسسه پژوهشی و مشاوره گارتنر، در دو دهه ای که از عمر این فناوری می گذرد، چهار میلیارد شی تا پایان سال 2016 در دنیا به اینترنت متصل شده اند که این میزان تا سال 2020 به 25 میلیارد شی خواهد رسید و تعداد دستگاه های هوشمند از مرز 50 میلیارد عبور خواهد کرد.
استفاده از اینترنت اشیا می تواند راهکاری هوشمندانه برای مدیریت مصرف انرژی در کشور ما باشد؛ با اتصال همه وسایل منزل به اینترنت اشیا، می توان بهترین زمان استفاده از انرژی برق را انتظار داشت و با تدوین برنامه و دادن آن به اینترنت مطمن بود که وسایل در زمان هایی که لازم است انرژی مصرف خواهند کرد.
«علیرضا احمدی یزدی» معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر امروز (یکشنبه) در این خصوص به ایرنا گفت: مطالعه و تجربه ها نشان داده است که با بهره گرفتن از اینترنت اشیا مصرف برق را می توان تا 50 درصد کاهش داد.
وی با بیان اینکه این کاهش مصرف بدون ایجاد مشکل در رفاه مشترکان محقق می شود، گفت: اینترنت اشیا اگر فقط در بخش روشنایی و سرمایش بکار گرفته شود، مصرف برق 15 تا 20 درصد کاهش می یابد.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر با تاکید بر اینکه این سامانه هنوز خیلی فراگیر نشده است، گفت: در نظر داریم در ابتدا از این فناوری در مدیریت سیستم های سرمایشی دستگاه های دولتی استفاده کنیم.
احمدی یزدی در مورد هزینه هوشمندسازی اشیا گفت: اکنون قیمت تجهیزات به صورت میانگین از 300 هزار تومان تا 2 میلیون تومان است.
وی از فعال شدن کارگروهی برای تدوین نظام نامه اینترنت اشیا خبر داد و گفت: بر اساس این نظام نامه، آنهایی که اینترنت اشیا را نصب می کنند، مانند مشترکان کشاورزی و صنعتی، به میزانی که بارشان را کاهش می دهند، از وزارت نیرو پاداش می گیرند.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: اکنون برخی مشترکان به صورت پراکنده به این فناوری مجهز شده اند؛ اینترنت اشیا در ستاد شرکت توزیع برق خراسان شمالی نیز نصب شده و تجهیزات 20 ساختمان اداری در این استان به این فناوری مجهز شده اند.
وی ادامه داد: در تهران بزرگ نیز قرارداد تجهیز 20 ساختمان اداری آغاز شده و شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران نیز برای این امر اعلام آمادگی کرده است.
احمدی یزدی اظهار داشت: این سه شرکت برای اتصال به اینترنت اشیا به صورت آزمایشی انتخاب شده اند؛ نتیجه اجرای این طرح پس از مدتی بررسی و پس از آن در همه ساختمان های دستگاه های اداری اجرا می شود تا از این طریق مصرف برق در ساختمان های اداری را به حداقل برسانیم.
 

​​