فناوری اطلاعات

همایش مشارکت عمومی -خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی برگزار شد

منبع: ایسنا
همایش مشارکت عمومی -خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی برگزار شد.
 
نخستین همایش مشارکت عمومی -خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برگزار شد.
 
در ابتدای این همایش رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات - به لزوم همکاری بخش دولتی و خصوصی تاکید کرده و درباره موانع موجود توضیحاتی ارایه کرد.
 
دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی با تشریح اعتبارات اختصاصی به طرح‌های عمرانی ملی و استانی ویژه اظهار کرد: 31 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به 1941 طرح ملی یا 663 طرح استانی ویژه در بخش‌های حمل و نقل،‌ آب و کشاورزی، انر‍ژی و آموزش و غیره اختصاص یافت.
 
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به چالش‌های موجود در بخش اعتبارات گفت: اگر بودجه اجرایی طرح‌ها به طور کامل اختصاص یابد، امکان تکمیل طرح‌ها وجود دارد ولی اگر منبع لازم پیش‌بینی نشود، در تحقق اهداف با مشکل تاخیر و طولانی شدن طرح‌ها مواجه می‌شویم.
 
وی با اشاره به انواع قیمت‌گذاری طرح‌های تملیکی با بیان چالش‌های موجود در این زمینه از جمله عدم قیمت‌گذاری کارشناسی، گفت: از جمله اقدامات موثر مورد انتظار دولت در این حوزه می‌توان به انتخاب فناوری و روش اجرا، تامین مالی بلند مدت، ساختار اجرایی چابک، جذب نیروی انسانی کارآمد و همچنین نظام پرداخت متناسب با بازار کار اشاره کرد که با اجرایی کردن این روش‌ها می‌توان ابتکار عمل را در مقابله با چالش ها در دست گرفت.
 
باقری اصل در ادامه با تشریح موانع واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی گفت: این چالش‌ها و موانع در سه بخش فنی و اجرایی، موانع اقتصادی و همچنین موانع حقوقی دسته‌بندی می‌شود و مواردی نظیر قیمت‌گذاری نامناسب، نبود انگیزه مدیران دستگاه‌ها برای واگذاری و تداوم به حفظ وضع موجود و همچنین فقدان قانون جامع برای مسایل طرح‌های سرمایه گذاری و واگذاری آن‌ها و عدم صراحت قانون برای برگزاری مناقصات و فقدان دانش انواع قراردادها از موانع اصلی در این حوزه است.
 
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در خاتمه با اظهار امیدواری از حضور بخش خصوصی در طرح‌های اجرایی گفت: امیدواریم از ظرفیت به وجود آمده نهایت استفاده را در راستای ارائه سرویس‌های بهتر به مردم برده، این امر را به عنوان فرصت برای کسب و کارها بدانیم نه تهدیدی برای مقابله با آن.
 
همچنین محمدباقر اثنی‌عشری -رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- با اشاره به مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، خیز اول سرمایه‌گذاری‌های دولت تحت عنوان تکفا انجام شد و دو درصد از بودجه‌ سازمان‌ها موظف به سرمایه‌گذاری در حوزه IT شدند، اما در دهه بعد کمتر به IT توجه شد که باعث شد بهای سنگینی پرداخت کنیم.
 
وی با بیان اینکه خیز دوم از اواسط دهه ۹۰ شروع شده، با این تفاوت که اکنون مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند، افزود: در حال حاضر جنبشی ایجاد شده که ویژگی‌های خاصی دارد؛ اول اینکه ثروت‌زاست، دوم اینکه توسعه اشتغال را به همراه دارد و سوم اینکه برای مردم رفاه می‌آورد، از حمل و نقل و انتقال وجه و غیره؛ همچنین مقابله با فساد را به همراه دارد.
 
همایش مشارکت های عمومی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارائه خدمات الکترونیکی با مشارکت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای با هدف ترویج و آگاهی رسانی مفاهیم مشارکت بخش عمومی خصوصی و تبیین جایگاه و تاثیرگذاری انجام طرح های مشارکتی در توسعه دولت الکترونیکی و همچنین نقش سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی در پیشبرد برنامه های مشارکتی برگزار شد.
 

​​