تلفن همراه

تجهیزات مخابراتی استان خوزستان در برابر حرارت و ریزگردها مقاومت دارند

منبع: ایلنا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارایه اطمینان نسبت به مصون بودن تجهیزات مخابراتی نصب شده در استان خوزستان در برابر عوامل محیطی چون حرارت و ریزگردها، گفت: به عنوان بحث پدافندی در خوزستان سایت های اصلی را دیزل کردیم و بخشی از تجهیزات دیزل را به صورت اضطراری در محدوده این استان نگه داشتیم تا اگر قطعی برق رخ داد، قدرت واکنش داشته باشیم.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری شورای اداری شهرستان باغملک استان خوزستان در جمع خبرنگاران درباره وضعیت سیستم های مخابراتی در برابر حرارت و ریزگردها گفت: سرمایه گذاری برای تجهیزاتی که در استان خوزستان نصب می شوند با سایر استان ها مقداری متفاوت تر است و تجهیزاتی که اینجا نصب می شوند باتوجه به استانداردهایی که برخوردارند، در برابر حرارت، دما و ریزگردها مقاومت دارند اما مشکل وزارت ارتباطات در استان خوزستان بحث تامین انرژی است.
 
وی با اشاره به زمانیکه شبکه برق دچار مشکل می شود، افزود: ما به صورت استاندارد تنها چهارساعت می توانیم با باطری برق را پای سایت های مخابراتی نگه داریم. یعنی اگر برق قطع شود و چهارساعت زمان بگذرد آن سایت از مدار خارج شده و در دسترس قرار نمی گیرد.
 
آذری جهرمی با اشاره به حادثه قطعی گسترده برق در سال گذشته در استان خوزستان اظهار کرد: بعد از قطعی برق در استان خوزستان در سال گذشته، شبکه مخابراتی این استان تحت تاثیر قرار گرفت بنابراین به عنوان بحث پدافندی برنامه ریزی هایی در خوزستان کردیم بطوریکه سایت های اصلی را دیزل کردیم و بخشی از تجهیزات دیزل را به صورت اضطراری در محدوده این استان نگه داشتیم تا اگر قطعی برق رخ داد، قدرت واکنش داشته باشیم.
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه همه شبکه ها با قطعی برق تحت تاثیر قرار می گیرند، تصریح کرد: بنابر این برنامه ریزی برای بالا رفتن پایداری ما در برابر چنین شرایطی است که پیگیری می شود.
 
در سفر دو روزه آذری جهرمی به استان خوزستان، ضمن بهره برداری رسمی از پوشش 264 روستای این استان که عمدتا در شمال خوزستان و در مناطق صعب العبور قرار گرفته اند، در شهرهای بهبهان، باغ ملک، خرمشهر و آبادان حضور یافت و به بررسی وضعیت ارتباطی روستاها و جاده دسترسی آنها پرداخت.

​​