رسانه‌های اجتماعی

واکنش وزیر به تبلیغاتی خواندن بازدیداز طبقه 9 ساختمان وزارت ارتباطات

منبع: وبچین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی کسی کار تبلیغاتی انجام می‌دهد جواب او را با کار تبلیغاتی می‌دهند. این فرآیند پینگ پنگی خیلی به مصلحت نیست.
 
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اظهارات سازمان پدافند غیرعامل نسبت به بازدید خبرنگاران از یکی از طبقات ساختمان‌های وزارت ارتباطات و تبلیغاتی تلقی کردن این بازدید، گفت:‌ به‌طور طبیعی کسی که کار تبلیغاتی انجام می‌دهد پاسخش باید کار تبلیغاتی باشد؛ گفتن اینکه در طبقه نهم یکی از ساختمان‌های وزارت ارتباطات تجهیزاتی با کاربری اعلام شده وجود دارد ادعایی است که مخاطب نهایی تصور می‌کند که زمانی که با ذکر جزئیات موضوعی اعلام می‌شود حتماً صحت دارد و آن را باور می‌کند.
 
او افزود: آنها به‌جای اینکه بگویند اقدام وزارت ارتباطات تبلیغاتی بوده، باید پاسخ دهند که چرا آنها پیش از این اقدام چنین ادعایی مطرح کردند.
 
آذری جهرمی گفت: ما همچنان بر ادعای خود مبنی بر اینکه امکاناتی در اختیار آنها قرار ندادیم، هستیم و بَنایمان نیز بر این بوده که به مردم بگوییم چیزی برای پنهان کردن از آنها نداریم.
 
او افزود: تصمیم‌گیری درباره فعالیت دو نسخه از تلگرام تا زمان گذار در مرکز ملی اتخاذ شده و اینکه دو سه دستگاه برخلاف قانون درباره این تصمیم‌گیری [مرجع قانونی مرکز ملی] صحبت کنند و به دولت تهمت بزنند همچنان مورد سؤال است. در هرصورت تصمیمی بود که در مرکز ملی گرفته شده که این ۲ نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.

​​