رگولاتوری

فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت وزیر ارتباطات شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی فرهاد معارفی را به سمت معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حکم معاون جدید توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مهم ترین انتظارات وزیر از معاون جدید عبارتند از: نظام مند نمودن و مدیریت بهینه سرمایه انسانی، تدارکات، مالی و فرآیندهای ستاد ؛  برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و تحقق اقتصاد دیجیتال؛ تلاش برای برقراری اصل عدالت مبتنی بر کارآیی و اثر بخشی و بهبود وضعیت معیشتی، سلامتی و رفاهی کارکنان و بازنشستگان ؛ تسریع در ایجاد وزارتخانه الکترونیکی و هوشمند سازی ستاد وزارت؛ شفاف سازی امکانات و اموال منقول و غیر منقول و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت و بهره برداری بهینه از آنها؛  توسعه تدارکات هوشمند و هدفمند و مدیریت بهینه منابع مالی؛ اعمال شایسته سالاری به عنوان معیار انتخاب همکاران و به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و کارکنانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.
آذری جهرمی همچنین، در پیامی ضمن تقدیر از مهدی راسخ، معاون سابق توسعه مدیریت، هماهنگی و پشتیبانی نوشت: اکنون که پس از سه دهه خدمت صادقانه و با کوله باری از تجربیات گرانسنگ به افتخار بازنشستگی از خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات نایل شده اید، خدمات و برکات حضور ارزشمند و موثر جنابعالی را در ارتقای جایگاه و عملکرد معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی ارج می نهیم و صمیمانه ترین درودها و سپاس هایمان را بدرقه راهتان می کنیم.
بر اساس این گزارش؛ فرهاد معارفی دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی است و پیش از این انتصاب مسوولیت نایب رییسی هیات مدیره شرکت زیرساخت را عهده دار بوده است.
 

​​