فناوری اطلاعات

جهرمی: غایبان بزرگی به دولت الکترونیکی متصل نشده اند

منبع: مهر
وزیر ارتباطات گفت: غایبان بزرگی هنوز به دولت الکترونیکی متصل نشده اند در حالی که باید شفافگر اقتصاد باشند.
 
محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به حضور روز گذشته خود در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش عملکرد در مورد پروژه دولت الکترونیکی، در توئیتر نوشت: در کمیسیون صنایع مجلس، گزارشی از پیشرفت دولت الکترونیکی را ارائه کردم.
 
وی افزود: غایبان بزرگی هنوز به این سیستم متصل نشده اند در حالی که باید شفافگر اقتصاد باشند.
 
وزیر ارتباطات گفت: شفاف سازی اساسی با اصلاح فرآیندها صورت می گیرد تا دیگر امکان فساد وجود نداشته باشد نه آنکه پس از رخ دادن، تازه به خود بیاییم.

​​