فناوری اطلاعات

جزئیات سند تحول دیجیتال در بخش کشاورزی منتشر شد

منبع: مهر
جزئیات سند اقدام مشترک وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق تحول دیجیتال در بخش کشاورزی، منتشر شد.
 
این سند در جریان تفاهم نامه همکاری وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزرای این دو وزارتخانه به امضا رسید.
 
سند تحول دیجیتال در بخش کشاورزی با هدف افزایش بهره وری و هوشمند سازی بخش کشاورزی از طریق ارتقای سطح دانش، آگاهی و توانمندی کشاورزان، پیشتازی در اقتصاد کشاورزی دانش‌بنیان و توسعه فرصت‌های شغلی و ایجاد فضای کسب و کار در چارچوب برنامه اقدام مشترک، منعقد شد.
 
کسب ۲۰ درصد از GDP بخش کشاورزی و جذب ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی الکترونیکی، افزایش ۳۳ درصدی سهم فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع پایه، بخشی از اهداف این تفاهم نامه است.
 
آزادسازی ۸۰ درصد از داده‌های غیرحاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و توانمندسازی یک درصد از بهره‌برداران برای بهره‌گیری از کشاورزی الکترونیکی، افزایش ۳۰۰ درصدی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مرتبط با کشاورزی الکترونیکی و هوشمندسازی، از دیگر اهداف مهم این تفاهم نامه است.
 
استقرار ایستگاه‌های جمع آوری اطلاعات محیطی در ۵۰ نقطه به ‌صورت نمونه و ارزیابی عملکرد و مدیریت هوشمند مزرعه در نقاط مورد مطالعه و تشخیص سطوح زیر کشت و پایش میزان تولید و سلامت آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در ۱۵۰ منطقه از سایر موارد مورد تفاهم است.
 
در این تفاهم نامه تعامل، همکاری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک در ۶ حوزه، تامین زیرساخت مورد نیاز بخش کشاورزی باهدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی، استفاده از فناوری فضایی و سنجش‌ ازدور در توسعه و افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع پایه با استفاده از اینترنت اشیا، توسعه و بهبود فضای کسب‌ وکار و بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی، توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی و توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی، مورد تاکید دو طرف قرار گرفته است.
 
برای اولویت بندی و نظارت بر اجرای موفق این تفاهم نامه که به مدت ۴ سال تنظیم شده است، نیز مقرر شد کمیته راهبری متشکل از نمایندگان دو وزارتخانه در سطوح معاونین وزرا تشکیل تا نسبت به تصمیم سازی لازم اقدام شود.
 
این تفاهم نامه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درچارچوب پیش نویس سند برنامه اقدام مشترک و به منظور  افزایش بهره وری و هوشمندسازی بخش کشاورزی از طریق بهره گیری از فناوری اطلاعات در قالب ۶ هدف کلان و ۴۶ اقدام منعقد شده است.
 
در پیش‌نویس «سند توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش کشاورزی با توجه ویژه به رفع مشکلات بخش حاکمیتی»، ضمن بررسی زیست‌بوم بخش کشاورزی، بررسی اسناد بین‌المللی مرتبط و قوانین و اسناد بالادستی ملی و الزامات قانونی در حوزه‌های مختلف مربوط به کشاورزی، رفع مشکلات بخش حاکمیتی در دستور کار قرار گرفت که نتایج این بررسی ها به صورت مبسوط در پیوست های سند قابل مشاهده است.

​​