فناوری اطلاعات

جهرمی: بیش از ۴۸ درصد کاربران اینترنت در کشور زنان هستند

منبع: مهر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۴۸ درصد کاربران اینترنت در ایران زنان هستند، گفت: زنان ۴۵ درصد استفاده کنندگان از تلفن همراه را تشکیل می دهند.
 
محمدجواد آذری جهرمی در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توانمندسازی زنان افزود: در تحولات تاریخی کمتر اتفاق مهمی را می توان یافت که زنان نقش اساسی در آن نداشته باشند. بانوان همواره کلید حل مسایل بشری بوده اند.
 
وی ادامه داد: طیف وسیعی از کارآفرینان و سیاستمداران در سطح جهان را زنان تشکیل می دهند و نمی توان نقش زنان را نادیده گرفت زیرا بانوان رهبران دلسوز جامعه هستند.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در وزارت ارتباطان ۱۰ زن به عنوان مدیران ارشد برگزیده شده اند، تاکید کرد: در دنیای امروز نمی شود یک موتوره مسیر توسعه را پیمود. امیدواریم تعداد مدیران زن در وزارت ارتباطات بیشتر شود.
 
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: عدالت جنسیتی مساله ای برای همه انسانهاست و تقسیم بندی جامعه به مرد و زن جایگاهی ندارد. مسئولیت همگانی ما است که در این راستا تلاش کنیم و فناوری Ict 
 
این ظرفیت را فراهم کرده است تا زمان در سرتاسر دنیا از طریق شبکه های اجتماعی به همدلی و تعامل مشغول شوند.
 
وی با اشاره به اینکهامشارکت عمومی بانوان در روند اطلاع رسانی و رسانه سبب رفع آسیبهای اجتماعی بسیاری می شود، گفت: حضور بانوان یک فرصت است نه تهدید. برای توسعه پایدار بانوان به عنوان کلید حل مسایل فرهنگی و اجتماعی مطرح هستند.
 
آذری جهرمی افزود: توانمندسازی بانوان نباید فقط یک شعار باشد بلکه باید به یک حقیقت زنده تبدیل شود.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مساله بانوان از مساله خانواده جدا نیست، تاکید کرد: نمی توان فضای تربیت نسل آینده را فدای توسعه کرد.
 
وی ادامه داد: در ایران بیش لز ۴۵ درصد استفاده کنندگان از تلفن همراه و ۴۸ درصد کاربران اینترنت زنان هستند. همچنین ۲۳ درصد توسعه دهندگان اپلیکیشن های موبایلی را زنان به خود اختصاص داده اند.
 
آذری جهرمی افزود: امروز در ایران بسیاری از روستاها و مناطق دورافتاده تحت پوشش اینترنت پر سرعت قرار گرفته اند و طرحهای گسترده کارآفرینی مثل طرح نوآفرین و تکاپو در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

​​