تلفن همراه

گمرک: راستی آزمایی اطلاعات گوشی‌های مسافری بر عهده ما نیست

منبع: تسنیم
گمرک ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده در خصوص نقش سامانه مسافری گمرک در دور زدن رجیستری تاکید کرد، راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.
 
موضوع دور زدن رجستری گوشیهای تلفن همراه برای نخستین بار دو هفته قبل از سوی خبرگزاری تسنیم، مطرح شد. در پی این خبر بلافاصله رسانه‌ها اقدام به تهیه گزارشهای متفاوت در این خصوص کردند. هنوز از تعداد دقیق گوشیهای وارد شده در این مدت اطلاع دقیقی در دست نیست اما به لحاظ فنی دو سامانه همتا و گمرک در این بین موثر هستند. روز گذشته بعد از انتشار اخباری در خصوص رجیستری گوشیهای تلفن همراه در خارج از کشور  یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا که مبدااصلی طرح رجیستری میباشد توپ را به زمین گمرک انداخت.
 
گمرک ایران در واکنش به برخی اخبار در رابطه با سوء استفاده از واردات گوشی های تلفن همراه مسافری اعلام کرد : راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.
 
 در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشیهای مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می شود اما پس از ارسال این اطلاعات راستی آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال سازی گوشی های مسافری بر عهده سامانه همتاست.
 
مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی وفق مقررات مسافری اقدام می نمایند.
 
بنابراین گزارش ؛ طبق مصوبات کنترل اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.
 
در توضیحات گمرک ایران آمده است : حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند دریافت شده است اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و می بایست پس از ارسال اطلاعات گوشی های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران قبل رجیستری گوشی انجام شود که این موضوع بر اساس مصوبات بر عهده سامانه همتاست.
 

​​