فناوری اطلاعات

ارائه خدمات الکترونیکی دولت دو برابر شد

منبع: مهر
معاون رئیس جمهور از افزایش دوبرابری میزان خدمات الکترونیکی دولت نسبت به کل خدمات دولتی طی چهارماه اول سال خبر داد.
 
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد.
 
وی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در سالن الکترونیک گفت: گزارش ها نشان می دهد که از فرودین ماه امسال میزان ارائه خدمات دولت الکترونیک دوبرابر شده است.
 
انصاری افزود: در فروردین ماه ۲۰ درصد از کل خدمات دولت را، خدمات دولت الکترونیک شامل می شد که هم اکنون این رقم به ۴۰ درصد کل خدمات رسیده است.
 
معاون رئیس جمهور با تأکید بر روند مناسب رشد ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های دولتی گفت: اینکه گفته می شود دستگاه ها تمایلی به اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولتی ندارند، درست نیست و روند رو به رشد خدمات نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای اتصال به شبکه در تلاش هستند اما هنوز خدماتشان در درون شبکه کامل نشده است.

​​