بازار سرمایه

از رده خارج شدن خدمات پیام کوتاه و غروب آتیه داده‌پرداز برای سهامداران

منبع: بورس نیوز
ناشر "اپرداز" در حال مطالعه و بررسی ارائه خدمات جدید بر بستر اپلیکیشن است که به نظر نمی‌رسد این طرح‌ها در کوتاه مدت به اندازه گستردگی فعالیت اصلی شرکت در ارائه خدمات پیام کوتاه باشد.
 
شرکت آتیه داده پرداز که در گزارش سه ماهه نخست خود موفق به کسب سود خالص 104 میلیارد ریالی شده است در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه به مشتریان بانک‌های کشور فعالیت دارد.
 
مهم‌ترین ریسک این شرکت را در حال حاضر می‌توان عدم تنوع خدمات ارائه شده بانکی که در حال حاضر بیش از 98 درصد درآمدهای عملیاتی بانکی را خدمات پیام کوتاه تشکیل می‌دهد،عنوان کرد.
همچنین با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های حوزه‌های مختلف آی تی و اپلیکیشن ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف، نمی‌توان متصور بود که سیستم بانکی و مشتریان آن، در سال‌های پیش رو و صرفاً به منظور دریافت پیامک از سیستم بانکی کشور ، بیش از 1.900 میلیارد ریال پرداخت هزینه به شرکت آتیه داده پرداز داشته باشند چرا که فناوری‌های جدید از جمله باشگاه مشتریان و شبکه‌های اجتماعی دیگر ، بسیاری از خدمات را در حال حاضر نیز به صورت رایگان در اختیار مشتریان و کاربران بانک‌ها قرار می‌دهند.
 
از این رو، تنوع در فعالیت‌های شرکت که در گزارش تفسیری نیز به آن اشاره شده است، تا حد اندکی می‌تواند ریسک مربوط به کاهش تقاضا برای خدمات پیام کوتاه را جبران نماید. 
همچنین، با توجه به عدم افشای قراردادهای شرکت با بانک‌های مختلف و  بر اساس گزراش تفسیری این ناشر که عنوان کرده بیش از 20 بانک در حال حاضر از خدمات پیام کوتاه شرکت استفاده می‌نمایند، نمی‌توان در خصوص زمان بندی قراردادها و همچنین تغییرات  نرخ و ارزش قراردادها، اطلاعاتی را کسب نمود.
 
در جدول زیر، اقلام اصلی صورت‌های مالی شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 ارائه گردیده است:
 
 
همان گونه که ذکر شد، بیشترین درآمد عملیاتی شرکت مربوط به ارائه خدمات پیام کوتاه بوده که بیش از 98 درصد از جمع درآمدهای شرکت مربوط به ارائه این خدمت است.
 
همچنین از سود خالص کسب شده 406 میلیارد ریالی در سال گذشته، بیش از 176 میلیارد ریال آن، مربوط به سود سپرده بانکی شرکت با توجه به وضعیت نقدینگی مناسب آن در سال گذشته بوده است.
 
جمع وجه نقد شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، مبلغ 899 میلیارد ریال در پایان اسفند 1396 بوده است. با این حال، هر گونه تغییر در نقدینگی "اپرداز" با توجه به تغییرات محتمل در شرایط پرداخت قراردادها و یا تغییر نرخ سود بانکی، می‌تواند منجر به تغییرات سود آن شود.
 
بهای تمام شده این شرکت در سال گذشته مبلغ 1.300 میلیارد ریال بوده است. بیش از 96 درصد از بهای تمام شده ارائه خدمات مربوط به هزینه شارژ پیام کوتاه می‌باشد که به صورت خرید سرویس‌های پیام کوتاه از شرکت‌های ارتباطات سیار، ایرانسل، رایتل و بهار ارتباط گستر است.
 
شرکت در گزارش تفسیری خود اعلام کرده، در حال مطالعه و بررسی ارائه خدمات جدید بر بستر اپلیکیشن است که به نظر نمی‌رسد این طرح‌ها در کوتاه مدت به اندازه گستردگی فعالیت اصلی شرکت که ارائه خدمات پیام کوتاه است، باشد.

​​