فناوری اطلاعات

دست رباتیکی که شبیه دست واقعی کار می کند

منبع: مهر
محققان سیستم هوش مصنوعی ساخته اند که به دست رباتیک می آموزد با مهارتی مشابه انسان اشیا را کنترل کند.
 
به گزارش دیلی میل، یک سیستم جدید قابلیت ربات ها برای گرفتن، لغزاندن و بازی با اشیا را ارتقا داده است. با کمک آن ربات می توانند با مهارت مشابه انسان اشیا را کنترل کنند.
 
گروه تحقیقات رباتیک OpenAI از سوی الون ماسک و پیتر تیل پشتیبانی می شود. این شرکت یک دست رباتیک را طوری تعلیم داده تا بتواند با کمک یک سیستم پیچیده  به نام Dactyl اشیا را کنترل  کند. این دست رباتیک Shadow Dexterous Hand نام دارد.
 
 
محققان  کمک کردند یک شبیه سازی رایانشی از دست رباتیک  با کمک سیستم آزمون و خطا حرکات جدیدی را به آن بیاموزد.   این سیستم به عنوان یک مخزن اطلاعات برای دست رباتیک واقعی عمل کرد.   در این فرایند هیچ گونه دخالت  انسانی وجود نداشت.
 
محققان پروژه در این باره نوشته اند: «هرچند مهارت کنترل اشیا یک فعالیت روزانه برای انسان است، اما برای ربات ها چالش برانگیز است. ربات های امروزی به طور معمول طوری طراحی شده اند که کارهای خاصی را در محیط های محدود انجام دهند و به طور کلی نمی توانند فعالیت های پیچیده را به کار گیرند. در این تحقیق ما روش هایی را برای کنترل اشیا در دست و به کارگیری آن در دست رباتیک را به طور واقعی نشان می دهیم.»
 
 
در همین راستا نخست به دست شبیه سازی شده، دستور داده شد تا روش های مختلف برای گرفتن یک بلوک اسباب بازی را بیازماید. هدف آن بود که دست رباتیک بدون انداختن بلوک، آن را بچرخاند تا صورت های مختلف آن را نمایش دهد. هر بار که دست مجازی می توانست حرف درست را روی وجه درست بلوک نمایش دهد، محققان با امتیاز به او جایزه می دادند. همین طور اگر ربات اشتباه می کرد از امتیاز او کم می شد. هنگامیکه دست مجازی توانست مکعب را بچرخاند، مانع بعدی انتقال مدل به دست رباتیک واقعی بود.
 
 
  محققان متوجه شدند این دست رباتیک بسیار جالب است و می تواند تمام فعالیت هایی را انجام دهد که دست انسان قادر به انجام آن است.
 

​​