بازار سرمایه

۴۰ ریال زیان به ازای هر سهم، حاصل فعالیت سه ماهه "پست بانک"

منبع: بورس نیوز
همانگونه که انتظار می رود وضعیت صنعت بانکداری کشور در سال جاری نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است. اعلام زیان های چند هزار میلیارد تومانی در فعالیت های سه ماهه نخست بانک های بزرگ کشور، پیش بینی شرایط و سودآوری بانک های کوچکتر کشور را نیز آسان تر کرده است.
"پست بانک" که بسیاری از فعالان بازار سرمایه قیمت های کنونی سهمش را در مقایسه با بانک های دیگر غیر منصفانه و گران می دانند، در جدیدترین صورت های مالی افشا شده خود در روز جاری، تحقق زیانی 40 ریالی را به ازای هر سهم در سه ماهه نخست سال اعلام کرد.
 
 
ثبت 1568 میلیارد ریال زیان انباشته این بانک در ترازنامه سه ماهه سال 1397 ، بسیاری از سهامداران را نگران افزایش محسوس این زیان در سال جاری و شمول ماده 141 قانون تجارت کرده است. علی رغم آنکه در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور بانک های زیادی را می توان با زیان های چشمگیر و نسبت های عجیب زیان به سرمایه یافت که اعلام ورشکستگی نکرده اند اما این موضوع در بانک های کوچک تر و با قدرت نقدی پایین تر، ریسکی جدی تر محسوب می گردد.
 

​​