فناوری اطلاعات

گفتمان اقتصاد در صنعت فضایی کشور ایجاد شد

وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری فضایی در جهت رفع نیازهای جامعه گفت: گفتمان اقتصاد در صنعت فضایی کشور ایجاد شده است.
 
به گزارش سازمان فضایی ایران، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بررسی پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی گفت: گفتمانی جدید در حوزه فضایی کشور ایجاد شده که یکی از این اقدامات، ایجاد گفتمان اقتصاد در صنعت فضایی کشور است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در سازمان فضایی ایران اسناد راهبردی و نظام برنامه ای مناسبی تدوین شده که باید هرچه سریع تر پیاده سازی و اجرایی شود. این برنامه ها باید اشتغال محور و دارای خروجی شفاف و کاربردی باشد و در بدنه سازمان فضایی ایران پیاده سازی و به اجرا برسد.
 
آذری جهرمی، پژوهشگاه فضایی را محوری جهت ارتباط با دانشگاه ها و استفاده حداکثری از ظرفیت علمی موجود عنوان کرد و گفت: تولید علم بسیار مهم است و این مساله باید با نگاه به نیازهای اساسی کشور، دارای خروجی ملموس برای جامعه باشد. ضمن اینکه صنعت فضایی کشور باید متناسب با پیشرفت های پژوهشی رشد و توسعه یابد و از ظرفیت های علمی موجود در کشور استفاده حداکثری شود.
 
وزیر ارتباطات با تاکید براینکه دولت و وزارت ارتباطات از برنامه های فضایی کشور به صورت جدی حمایت می کند و خواستار تسریع در روند انجام پروژه‌ها است، افزود: توسعه فناوری فضایی در کشور بسیار حائز اهمیت است و اکنون که در طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره های تحقیقاتی به بلوغ رسیده ایم، باید پروژه های تعریف شده در این حوزه به سمت پروژه های کاربردی و ارائه خدمت به جامعه سوق پیدا کند.
 
وی با اشاره به اهمیت استفاده از داده های ماهواره ای در جهت رفع نیازهای جامعه و حل چالش های موجود مانند محیط زیست، مدیریت منابع آب، کشاورزی، هواشناسی و غیره گفت: در راستای استفاده و بهره برداری از این فناوری، آزادسازی داده های غیرحاکمیتی می تواند اولین گام اساسی باشد و با تبدیل این داده ها به ارزش افزوده، می توان به افزایش بهره وری مخصوصا در بخش کشاورزی کمک شایانی نکرد.
 
جهرمی با بیان اینکه دشمنان با سیاه نمایی و اشاعه اطلاعات غلط سعی دارند فعالیت های پژوهشی و علمی کشور در حوزه فضایی را وارونه جلوه دهند، خاطرنشان کرد: فعالیت های فضایی ما کاملا صلح آمیز و در راستای ارائه خدمات کاربردی مفید به جامعه و مردم است که باید با توسعه روابط و حضور موثر و فعال در مجامع بین المللی، از تمام ظرفیت ها در جهت تامین منافع ملی بهره گرفت.

​​