فناوری اطلاعات

قانون علیه تبلیغ تروریسم در اینترنت

منبع: همشهری
 
اتحادیه اروپا در پی تصویب قانونی است که شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی را موظف به تشخیص و حذف پست‌هایی کند که محتوای تروریستی داشته باشند.
این اتحادیه تا کنون خواستار همکاری داوطلبانه شرکت‌های اینترنتی در این زمینه بود.
 
سرپرست امور امنیتی اتحادیه اروپا می‌گوید اقدامات داوطلبانه شبکه‌های مجازی برای مقابله با تبلیغات تروریستی کافی نیست. جولین کینگ به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفته است اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب قانونی، شبکه‌های اجتماعی را به مقابله با تبلیغات تروریستی موظف کند.
 
به گفته جولین کینگ، کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار سخت‌گیری بیشتری در زمینه مقابله با تروریسم است. این کمیسیون تصمیم دارد شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک یا توییتر را موظف کند پست‌هایی که متحوای آنها تروریستی است، شناسایی و حذف کنند.
 
کمیسر امنیت اتحادیه اروپا از پیش‌نویس یک لایحه قانون خبر داده که قرار است میانه ماه سپتامبر بررسی شود. او تأکید کرده است: «ما باید برای حفاظت بیشتر از شهروندان خود در اتحادیه اروپا، دست به اقدامات جدی‌تر بزنیم.»
 
به گفته کینگ، پیش‌نویس این قانون تناقضی با حقوق اولیه شهروندان اتحادیه اروپا و حق آزادی بیان در اینترنت ندارد.
 
کمیسیون اتحادیه اروپا ۴ ماه پیش به شبکه‌های مجازی توصیه‌هایی در این زمینه کرده بود. مقامات بروکسل از جمله پیشنهاد کرده بودند که این شبکه‌ها مهلتی یک ساعته برای حذف پست‌هایی در نظر گیرند که محتوای آنها از نظر کاربران تروریستی تشخیص داده شده و به مدیران شبکه‌ها معرفی شده‌اند.
 
جولین کینگ گفته است که اتحادیه اروپا تصمیم دارد اجرای این توصیه‌ها را با دقت دنبال کند و در صورت نیاز مقررات و قوانینی تصویب کند که شبکه‌های اجتماعی را به اجرای خواست کمیسیون اتحادیه اروپا ملزم کند. به گفته جولین کینگ هدف کمیسیون اتحادیه اروپا ایجاد چارچوبی شفاف برای خواست‌های حداقلی از هر شبکه اجتماعی است که خدمات خود را در اتحادیه اروپا ارائه می‌کند.
 
در حال حاضر مقررات بسیاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال در آلمان شبکه‌های اجتماعی بزرگ و یوتیوب باید با نفرت‌پراکنی و شعارهای تروریستی برخورد کنند. این شبکه‌ها باید محتویاتی که در ماهیت مجرمانه‌ی آنها تردیدی نیست، ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت شکایت پاک کنند. قانون برای حذف‌کردن مواردی که درباره مجرمانه‌‌بودن آنها تردید وجود دارد، یک هفته فرصت تعیین کرده است.
 
اتحادیه اروپا تا کنون خواستار همکاری داوطلبانه شبکه‌های اجتماعی برای تشخیص محتوای تروریستی توسط این شبکه‌ها بود.
 
کمیسر امنیت اتحادیه اروپا به روزنامه آلمانی "ولت" گفته است برخی از شبکه‌ها حاضر به همکاری داوطلبانه نیستند و برخی نیز امکانات و توانایی‌های اندکی برای این کار دارند. او تأکید کرده: «همه اینها موجب شده پست‌هایی که محتوای آن تبلیغات تروریستی است روز به روز بیشتر در اینترنت پخش شوند و بعد از حذف از یک شبکه مانند ویروس، از شبکه‌های دیگری سر درآورند.»

​​