فناوری اطلاعات

هشدار سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای به اخطارهای اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای در خصوص اخطارهای اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به اعضای این سازمان هشدار داد.
 
در پی ارسال اخطاریه از سوی اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به یکی از شرکت های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، این سازمان با ارسال نامه ای به شرح ذیل به اتحادیه مذکور اخطار داد از ارسال چنین نامه های تهدیدآمیز به شرکت های عضو سازمان خودداری کند.
 
متن نامه ارسالی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای به اتحادیه کسب و کارهای مجازی بدین شرح است:
 
«عطف به نامه آن اتحادیه به یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، به آن اتحادیه اخطار داده می شود از این پس از ارسال نامه های تهدیدآمیز به شرکت های عضو این سازمان با عنوان موهوم «اقدامات بعدی» و تعیین ضرب الاجل و هرگونه اغتشاش در فضای کسب و کار، اکیداً خودداری شود.»
 

​​