فناوری اطلاعات

زمینه ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه فضایی فراهم می‌شود

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از برنامه ریزی برای فراهم کردن زمینه ارتقای اعضای هیات علمی این پژوهشگاه با تعامل با وزارت علوم و همکاری با دانشکده مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات خبر داد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، حسین صمیمی در نشست با اعضای هیات علمی پژوهشکده های سامانه‌های حمل و نقل فضایی و سامانه های ماهواره ای، درباره ایجاد بستر لازم برای ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران گفت: در نظر است پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات و در تعامل با وزارت علوم، بتواند بستر مناسبی را بدین منظور فراهم کند.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی به نقش اعضای هیات علمی در راستای ارتقای اعتبار این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه فضایی ایران باید تسهیلات لازم را برای ایجاد انگیزه کاری و ارتقای هیات علمی فراهم کند.
 
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات سودمند باید کاربردی باشد تا نتایج آن گوشه‌ای از مشکلات و خلاء‌های موجود را پر کند، ادامه داد: جایگاه فعالیت‌های علمی و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران باید در حل مسائل روز کشور تبیین شود.
 
صمیمی اضافه کرد: پژوهشگاه فضایی ایران وظایف و ماموریت‌های مشخصی در عرصه توسعه فناوری فضایی کشور دارد که با برخورداری از نیروها و متخصصان زبده و توانمند خود و نیز با انسجام کاری، می‌تواند به‌خوبی نقش خود را در این حوزه ایفا کند.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی با اشاره به فعالیت‌های علمی و فناوری این پژوهشگاه گفت: ما به دنبال توسعه تعاملات خود با دانشگاه‌ها و دیگر مراکز تحقیقاتی هستیم و باید از پتانسیل موجود در این مراکز در پیشبرد فعالیت‌های فضایی به‌خوبی بهره‌برداری کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه پروژه‌های فضایی باید با چرخه اقتصادی مردم پیوند بخورد و اثر دستاوردهای فضایی در زندگی مردم مشخص باشد، اظهار کرد: اگرچه پژوهشگاه محصول محور است، اما بحث پژوهش نیز در این مجموعه باید با قدرت و به‌خوبی دنبال شود و بدین منظور لازم است مدل مناسبی طراحی شود.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با تشکیل کمیته مشورتی با حضور اعضای هیات علمی این پژوهشگاه جهت ارتباط دو سویه میان اعضای هیات علمی و رئیس این پژوهشگاه موافقت کرد.

​​