فناوری اطلاعات

با حکم جهرمی

عضو جدید هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

 
با حکم مهندس آذری جهرمی، سید میعاد صالحی به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران را منصوب شد.
 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ، در بخشی از حکم صادرشده از سوی وزیر ارتباطات، آمده است: " جناب آقای سید میعاد صالحی، نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، جنابعالی را به مدت دو سال به سمت عضو غیرموظف هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب می‌کنم."

​​