بازار سرمایه

توضیح معاون بازار شرکت بورس در خصوص دامنه نوسان «های‌وب»

منبع: بورس نیوز
معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: مکانیزم بازار بر اساس آن بوده که قیمت بازگشایی هر قیمتی که باشد دامنه مجاز نیز بر آن اساس تنظیم خواهد شد.
معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص بازگشایی نماد «های‌وب» روزگذشته خبر از بازگشایی نماد معاملاتی «های‌وب» در بازار به صورت تحت احتیاط و براساس 40 درصد دامنه نوسان عادی معاملات که معادل با دامنه نوسان 2 درصدی است برای انجام معاملات گشوده خواهد شد.
 
+ | نویسنده: فاطمه ملکی | چاپ | صفحه اصلی

​​