فناوری اطلاعات

مدیرعامل مرکز فابا: با شتاب و شاپرک آثار تحریم‌ها را می‌توان کاهش داد

منبع: ایلنا
مدیرعامل مرکز فابا اظهار داشت: باید توجه کرد که این تحریم‌ها بر خلاف تحریم‌های سازمان ملل به وسیله امریکا و هم پیمانان آن اعمال شده و بسیاری از کشورها زیر بار این تحریم‌ها به ویژه در حوزه ی ماهواره‌ای و اینترنتی نخواهند رفت.
 
محمد مراد بیات در مورد تاثیر تحریم‌ها بر بخش فن‌آوری و ماهواره‌ای کشور گفت: اینکه این تحریم‌ها می‌تواند محدودیت‌هایی را برای کشور ایجاد کند در آن شکی نیست، به همین دلیل است که از تحریم‌های فن‌آوری و اقتصادی به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود. با این وجود، امریکا برای اعمال محدودیت و تحریم در این حوزه کار آسانی ندارد و ما نیز این امکان را داریم که از امکانات سایر کشورها در زمینه مسایل اینترنتی و ماهواره‌ای استفاده کنیم.
 
وی ادامه داد: باید توجه کرد که این تحریم‌ها بر خلاف تحریم‌های سازمان ملل به وسیله امریکا و هم پیمانان آن اعمال شده و بسیاری از کشورها  زیر بار این تحریم‌ها به ویژه در حوزه ی ماهواره‌ای و اینترنتی نخواهند رفت.
 
مدیرعامل مرکز فابا در مورد تحریم وی ست گفت: سیستم ماهواره‌ای وی ست بیشتر در حوزه‌ی بکاپ‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و جایگزین آن نیز موجود است.حتی می‌توان با یک خط موبایل از نسل 4 ارتباط بین شعبه و ستاد را برقرار کرد. البته قبلا چاره‌ای نبود و از وی ست برای ایجاد ارتباط بین ستاد و شعبه استفاده می شد.
 
بیات تصریح کرد: به نظر بنده توان داخلی ما تا حدودی می‌تواند تاثیر تحریم‌ها را کم‌اثر کند و خوشبختانه فن‌آوری کشور ضعیف نیست و در حد معقول امکان ارایه خدمات وجود دارد. هرچند این تحریم‌ها باعث زحمت و افزایش هزینه‌های جاری می‌شود، اما دست کشور نیز بسته نیست و با رجوع به تولیدات داخلی می‌توان تنگناها را برطرف کرد؛ به عبارت دیگر این تهدیدها در دل خود فرصت‌هایی را نیز به وجود می‌آورد.
 
وی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر کارت‌های الکترونیک بانکی شد: توان داخلی به گونه‌ای نیست که سمت استفاده از پول نقد حرکت کنیم، برای نمونه توان داخلی ما در حوزه ی شتاب و شاپرک از بسیاری از کشورهای پیشرو نیز بیشتر است که می‌تواند تاثیر بحران‌ها را کاهش دهد و  این در نتیجه افزایش توان‌مندی‌ها در تحریم‌های پیشین بوده است.

​​