تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی جماران، شهید باهنر( رباط کریم)، قدوسی از تاریخ پنجم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2228، 2229، 2610 الی 2614، 2280 الی 2283 در محدوده خیابانهای منجیل، سپند، سپیدار، عباس زاده، رازتان، بهداد، آجودانیه و در مرکز مخابرات شهید باهنر ( رباط کریم) با پیش شماره های 5641 الی 5643 در محدوده رباط کریم، خیابان های مطهری و کلهر به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات قدوسی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.     
 

​​