رگولاتوری

اجازه مشارکت ۴۹درصدی خارجی در اپراتور ماهواره ای

منبع: مهر
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در پروانه ایجاد و بهره برداری از اپراتور ماهواره ای اجازه داده شده تا سرمایه گذار بین المللی ۴۹ درصد در این مشارکت کند.
 
مرتضی براری در دیدار با سید علی اکرمی فر رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت: سازمان فضایی ایران در راستای عدم تصدی گری و بسترسازی برای ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقداماتی در نظر گرفته و مراحل نهایی بررسی پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال انجام است.
 

​​