تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید زارعی

 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید زارعی از تاریخ 10 شهریور ماه آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4415 ، 4416 و 4495 در محدوده خیابان
 آیت ا... کاشانی ، اتوبان تهران کرج ، بلوار دهکده المپیک و اتوبان شهید ستاری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​