فناوری اطلاعات

وزير ارتباطات : نظام اداري کشور بايد گندزدايي شود

 
​​​​​​​
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد اثرات دولت الکترونيک گفت: يکي از موارد استفاده دولت الکترونيک، جلوگيري از ورود گوشي هاي قاچاق بود و کنترل و رصد قاچاق گوشي همراه از آثار آن است.وي با بيان اينکه نظام اداري گندزدايي شود از خدمات دولت الکترونيک در نظام اداري گفت وافزود: در اذهان عمومي همچنان به طرح رجيستري تلفن همراه خرده مي گيرند اما همين طرح در مچ گيري افرادي که با ارز دولتي(4200 تومان) گوشي همراه را با قيمت آزاد فروختند، موثر واقع شد.
 
به گزارش فارس به نقل از صداوسيما،محمدجواد آذري جهرمي در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سيما به تشريح دستاوردهاي وزارت ارتباطات پرداخت ­و افزود: در شرايط فعلي اعتماد کردن به نسل‌هاي اول و دوم مشکل شده است.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خدمات وزارت ارتباطات را به دو بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات تقسيم کرد و افزود: شاخص هاي خوبي در دوره يکسال گذشته­ ايجاد شده است.
 
آذري جهرمي گفت: تعداد 1202 شهر در کشور به نسل سوم و چهارم مجهز شده اند.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که خود از مديران جوان کشور محسوب مي شود از کاهش سن مديران وزارت ارتباطات سخن گفت و افزود: سن مديران در وزارت ارتباطات تا 7 سال کاهش يافته است و در اين وزارتخانه معاون دهه شصتي هم داريم.او افزود: انتصاب بانوان در مشاغل مديريتي 75 درصد رشد داشته است.
 
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد کاستي ها و کمبود ها و دلايل عدم پيشرفت دولت الکترونيک گفت: در برنامه ششم توسعه از هدف گذاري 30 رتبه اي و رشد 20 رتبه اي در سال اول خبر داد.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از دستاورد دولت الکترونيک در مقابل معضل قاچاق گفت: کاهش دخالت انسان در مديريت بهتر کارها و جلوگيري از قاچاق­ و حمايت توليدات داخلي است.او با بيان اينکه دولت بايد در عمل خادم مردم باشد، گفت: در دنيا نوع خدمت دادن ها متفاوت است.
 
آذري جهرمي گفت: دولت هوشمند و الکترونيک در دو بحث خدمات و شفافيت دو قسم متفاوت است. بايد همه دستگاه‌ها در اجراي دولت الکترونيک با هم همکاري و تعامل داشته باشند.وي به نقاط ضعف وزارتخانه هم اشاره کرد و گفت: در حوزه ارتباطات ثابت توفيق چنداني حاصل نشده است.آذري جهرمي به رتبه 20 درصدي رشد دولت الکترونيک اشاره کرد و گفت در گفت‌وگوي روز يک‌شنبه توضيح خواهد داد.
 
وي اگفت :بسيار فسادهاي بزرگ‌تري وجود دارد که قوه قضائيه براي رسيدگي به آن مشکل دارد و به وقت بيشتري نياز دارد، اما بحث قاچاق گوشي تلفن همراه به راحتي پيگيري مي شود.وي گفت: 600 هزار گوشي در گمرک است که ارز دولتي نگرفته‌اند و ارز غير تخصيصي مانع از ترخيص کالا شده است. همچنين بيش از 120 هزار گوهش تلفن همراه موجود است که اجازه فروش ندارد.
 
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: با دستور قضائي به زودي گوشي هاي توقيفي تعيين تکليف مي شود و کمبود گوشي همراه جبران مي شود.

​​