فناوری اطلاعات

رئیس پلیس فتا میگوید تهدید فضای مجازی از تهدید آمریکا بدتر است

منبع: FarsNews

رییس پلیس فتای ناجا با انتقاد از این مطلب که اینترنت کشور حد ابتدا و انتها ندارد، گفت: فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کرده ایم تحت عنوان اینکه گفته می شود مردم آزاد باشند و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.

 
کمال هادیان فر افزود: تهدید موجود در فضای مجازی از تهدید آمریکا بدتر است؛ چرا که ما از درون کشته، مجروح و قربانی سایبری می دهیم آن هم کشته های روحی نه جسمی. رییس پلیس فتا به انهدام یک شبکه ضد دین پرداخت و گفت: افراد عضو این شبکه در رِنج سنی 17 تا 19 ساله بودند که این تهدید و آسیب است. هادیان فر گفت: متاسفانه در این فضا به هر کسی که دلشان بخواهد تهمت و افترا می زنند، آبرویش را می برند، نابودش می کنند و وقتی شکایت شده و دستگیر می شوند جریمه اش چند ضربه شلاق و 600 تا 700 هزار تومان یا نهایت یک میلیون تومان پول است؛ آبروی طرف را برده اند و اینگونه مجازات می شوند.

​​